Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2014                       Banner bisnode

Zajištění nákladu

Systém sloupků Vario

Systém sloupků Vario byl koncipován převážně pro transport ocelových výztužných mříží, je však vhodný i pro jiné druhy nákladu, např. řezivo v různých délkách, svařované a dřevěné konstrukce, betonová pojiva, stavební prvky, díly hotových domů atd.  Portály Vario a sloupky Vario lze rychle a dobře demontovat, pak má přepravce k dispozici kompletní plošinový návěs, např. pro přepravu paletového zboží.

Zajištění nákladu se týká všech  - silniční dopravce, řidiče, nakládací personál a samozřejmě v první řadě výrobce vozidel, kteří musí vyhovět technickým předpokladům pro bezpečný transport. Fliegl stále vylepšuje zajišťovací systémy svých trailerů a vyvíjí stále dokonalejší prvky, které zajišťují větší bezpečí na silnicích.

Produktanfrage tschechisch
s